แนะนำการทำการตลาดออนไลน์

ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากมองเห็นโอกาสและเริ่มหันมาใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือสำหรับหาลูกค้า หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของตัวเอง จนหลายธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทำการตลาดออนไลน์นี้ การทำการตลาดออนไลน์คืออะไร? จากข้อมูลของเชิงลึกด้านการตลาดของ Think with Google พบว่า 48% ของผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริษัทผ่านเสิร์ชเอนจินก่อนซื้อสินค้า ขณะที่ 33% ค้นหาเว็บไซต์ของแบรนด์โดยตรงและ 26% ค้นหาผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การทำการตลาดออนไลน์ คือ การใช้กลยุทธ์ เครื่องมือ หรือวิธีการใด ๆก็ตามแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities) ซึ่งเป้าหมายหลักของการตลาดออนไลน์คือ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้น ๆ โดยการกำหนดจากช่องทางที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด เช่น เสิร์ชเอนจิน เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน ความสำคัญของการตลาดออนไลน์กับธุรกิจ ปัจจุบันผู้บริโภคเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล อ่านรีวิว ศึกษา และเปรียบเทียบสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนซื้อสินค้า หากแบรนด์ของคุณได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจากทุกช่องทาง ย่อมช่วยให้ลูกค้ารับรู้การมีอยู่ของแบรนด์ เพิ่มโอกาสในการปิดการขายกับธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น ข้อดีอื่น ๆ เช่น ประเภทของการตลาดออนไลน์ 1.Content Marketing Content Marketing หรือการใช้เนื้อหาเป็นเครื่องมือเพื่อทำการตลาด …

แนะนำการทำการตลาดออนไลน์ Read More »