• Home
  • Blog
  • Content Marketing
  • พาส่องกลยุทธ์ AI เพิ่มผลลัพธ์ให้กับธุรกิจและแบรนด์ชั้นนำแบบก้าวกระโดด

พาส่องกลยุทธ์ AI เพิ่มผลลัพธ์ให้กับธุรกิจและแบรนด์ชั้นนำแบบก้าวกระโดด

Content Marketing |

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวกระโดด ปัจจุบันนี้คือ เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ธุรกิจต่างๆ มากมายดำเนินไปได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” หรือเรียกอีกชื่อว่า (Artificial Intelligence: AI) ที่ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพต่างๆในองค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากผลการสำรวจคาดการณ์ว่า AI จะช่วยขับเคลื่อนการตลาดและเศรษฐกิจโลกโดยรวมถึง 45% ภายในปี 2030 โดยมีการขับเคลื่อนได้หลากหลายวิธี

1. Personalization การปรับแต่งที่เฉพาะตัว 

ตัว AI สามารถช่วยปรับแต่งข้อความทางการตลาด เนื้อหา และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่ง (Personalization) สามารถทำได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อสินค้าในอดีต พฤติกรรมบนเว็บออนไลน์และกิจกรมมต่างๆ บนโซเชียลมีเดียนั้นเอง

2.Automation การทำงานอัตโนมัติ

AI ยังสามารถสร้างกระบวนการทำงานของการตลาดแบบอัตโนมัติ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การตลาดผ่านอีเมล (Email Marketing) การตลาดบนช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) รวมถึง การจัดการโฆษณา (Ad Management) สามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อทีมการตลาด โดยไปมุ่งเน้นด้านการสร้างกลยุทธ์เชิงรุกที่มากขึ้น

3.Prediction การทำนาย

AI ยังสามารถใช้เพื่อทำนายพฤติกรรมและระบุแนวโน้มของลูกค้าจากการเก็บข้อมูลโดยรวมทั้งหมด ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างง่ายขึ้น

4.Content Creation การสร้างสรรค์คอนเทนต์ 

AI ยังสามารถช่วยในการสร้างสรรค์ตัวคอนเทนต์ เนื้อหาและไอเดียใหม่ๆได้อีกด้วย หลายคนอาจะรู้จักกันในชื่อ Generative AI ที่ช่วยในการออกแบบทั้งการสนทนา เรื่องราว รูปภาพ วิดีโอและ เพลงในการโพสต์ลงช่องทางบล้อคของเว็บไซต์บนโซเชียลมีเดีย และการทำโฆษณาต่างๆ ที่ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถออกแบบและผลิตคอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จะเห็นได้ว่า AI มีประโยชน์มากมายกับการทำธุรกิจโดยเราอาจจะเริ่มคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่ก็สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมให้เกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้น ถ้าเราไม่ลองทำความเข้าใจคิดว่า AI เป็นเรื่องที่ไกลตัว ในวันข้างหน้า อาจจะเจอคู่แข่งที่เข้าใจและปรับตัววิธีการใช้ AI มากกว่าเรา ไม่ว่า AI หรือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตม ถ้าเราเข้าใจ รู้เท่าทัน ก็สามารถปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

Tag