รวมคำศัพท์ Digital Marketing 5.0

Online Marketing |

นี่คือคำศัพท์ทางการตลาดที่นักการตลาดมือใหม่ควรรู้ พร้อมกับความหมายและการใช้งานของแต่ละคำ วันนี้ Insightout ขอรวบรวมคำศัพท์มากถึง 50 คำ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำ Digital Marketing มากยิ่งขึ้น บอกเลยว่ามีครบจบทั้งฝั่งเว็บไซต์ SEO ยิงโฆษณา และอื่นๆ อีกมากมาย จะมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้าง มาดูกันเลย

คำศัพท์ digital marketing 5.0

A
A/B Testing : การทดสอบจาก 2 ตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ ว่าแบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน
Alt Text : ข้อความบรรยายรูปภาพบนเว็บไซต์ เพื่อให้ Google รู้ว่ารูปภาพนั้นมีความหมายว่าอะไร
Anchor Text : ถ้อยคำ วลี หรือประโยค (ตัวอักษร) ที่ใช้สำหรับฝั่งลิงก์บนเว็บไซต์
Algorithm : กระบวนการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์
API : กลไกที่ช่วยให้ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกันได้
Analytics : การวิเคราะห์ข้อมูลออกมา เพื่อใช้ในการวางแผนการทำการตลาดออนไลน์
Anamdonment Rate : อัตราของคุณที่เข้ามาในเว็บไซต์และไม่ตัดสินใจซื้อสินค้า
Awareness : การสร้างการรับรู้ อย่างการทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้การมีอยู่ของแบรนด์และสินค้า
Affiliate Marketing : การทำการตลาด โดยใช้ “นายหน้า” เข้ามาเป็นตัวกลาง และจ่ายค่าคอมมิชชันให้
Attract : การสร้างความสนใจ เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาหาเราเอง
Automate Marketing : การทำการตลาดแบบอัตโนมัติ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ อย่างการส่งอีเมล
Agreement : การทำข้อตกลง เช่น ข้อตกลงระหว่างแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์

C
CMS (Content Management System) : ระบบที่ใช้ในการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น WordPress
Content Marketing : การทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับลูกค้า
Cache : หน่วยความจำสำหรับเก็บไฟล์และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์แบบชั่วคราว
Cookie : ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา อย่างรหัสผ่าน
Click Bait : การสร้างเนื้อหาที่จูงใจให้คนกดคลิก แต่มีคุณภาพของเนื้อหาต่ำ
Cost : ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ
CPC (Cost Per Click) : ต้นทุนค่าโฆษณาต่อการคลิก 1 ครั้ง
CPA (Cost Per Action) : ต้นทุนค่าโฆษณาต่อ 1 การกระทำ เช่น ลงทะเบียน คำสั่งซื้อ หรือสมัครสมาชิก
CPM (Cost Per Mille) : ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง
CTR (Click Through Rate) : อัตราส่วนของจำนวนคลิกโฆษณา หารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ
CTA (Call to Action) : คำหรือวลีที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ เช่น “คลิกเลย!” หรือ “ลุ้นรางวัล ฟรี!”
CSR (Corporate Social Responsibility) : การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือรับผิดชอบต่อสังคม
Conversion : การกระทำที่ลูกค้าทำกับเรา (เปลี่ยนสถานะจากเดิม) เช่น เปลี่ยนจากคนดูมาเป็นลูกค้า
Conversion Rate : อัตราส่วนที่ลูกค้าซื้อสินค้า เมื่อเทียบกับยอดเข้าชมสินค้า
Campaign : แผนการดำเนินการทางการตลาดออนไลน์ ที่มีเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
Competitive Advantage : ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือการสร้างจุดเด่นให้เหนือกว่าคู่แข่ง
Consumer Behavior : พฤติกรรมของลูกค้า
Consumer Loyalty : ความภักดีหรือความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์
Consumer Service : การบริการลูกค้า
Competitor Analysis : การวิเคราะห์คู่แข่ง ว่ามีจุดอ่อนและจุดแข็งแตกต่างกับแบรนด์เราอย่างไร

E
Earned media :
สื่อที่แบรนด์ได้มาแบบฟรีๆ เช่น การรีวิวจากลูกค้าโดยตรง ซึ่งสื่อประเภทนี้มีผลต่อแบรนด์สูง เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเชื่อถือความคิดเห็นของผู้บริโภคด้วยกันหรือความคิดเห็นต่อการใช้งานจริงมากกว่า
E–Commerce :
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซื้อขายผ่านทางออนไลน์
Engagement : การมีส่วนร่วมต่อสื่อของทางแบรนด์ เช่น Comment, Share, Like นับเป็น engagement เหมือนกัน
Evergreen content : เนื้อหาที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และให้คุณค่ากับผู้อ่านเป็นระยะเวลานานหรือตลอด

G
Google Ads :
หรือ Google AdWords คือ แพลตฟอร์มสำหรับโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ที่พัฒนาโดย Google ที่นักโฆษณาจ่ายเงินเพื่อประชาสัมพันธ์สั้นๆ เสนอบริการ แสดงรายการสินค้า วิดีโอหรือแสดงปุ่มให้คลิกติดตั้งแอปพลิเคชันก็ได้
Google Analytics :
บริการเก็บ ประเมินวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลของเว็บไซต์โดย Google เครื่องมือนี้จะเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกด้านเท่าที่จะเก็บได้ ตั้งแต่หน้าเว็บเพจที่เข้าใช้ ไปจนถึง อายุ เพศ และพื้นที่ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์พำนักอยู่ ณ เวลาที่เข้าใช้งานเว็บไซต์
Google My Business :
เครื่องมือฟรีจาก Google ที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลธุรกิจลงในฐานข้อมูลของ Google ได้ฟรี ซึ่งข้อมูลของเราจะแสดงบน Google Map หรือ Google Search เมื่อมีการค้นหา
Google Search Console :
เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของเว็บไซต์ เช่น ใช้วัดผล CTR ของคำที่ค้นหา จำนวนหน้าที่เป็น Dead Link ส่งเว็บเพจใหม่ให้ Google รู้(เร็ว) ขึ้น เป็นต้น
Google Tag Manager :
เครื่องมือฟรีจาก Google ที่ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์จัดการหรือติด tag และ code ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา โดยไม่จำเป็นต้องต้องปรับแก้โค้ดของเว็บไซต์

M
Metrics : ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลต่าง ๆ
Meta Tag : ข้อความที่ใช้แสดงข้อมูลของหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ
Meta Title : ข้อความหรือประโยคสั้น ๆ ไม่เกิน 60 ตัวอักษร เพื่อใช้นิยามหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า
Meta Description : ข้อความที่ใช้ในการอธิบายหน้าแต่ละหน้า โดยจะมีความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร
Marketing Trends : แนวโน้มทางการตลาดในแต่ละช่วง
Mobile Friendly : การออกแบบเว็บไซต์ให้มีการแสดงผลที่เหมาะสมกับผู้ที่ใช้มือถือ

R
ROI (Return on Investment) : ผลตอบแทนจากการลงทุน (กำไร)
Rich Snippet : รูปแบบการแสดงผลแบบพิเศษ บนหน้าการค้นหา
Real Time Marketing : การทำการตลาดด้วยการสร้างคอนเทนต์ที่อยู่ในกระแสตามช่วงเวลานั้น ๆ
Redirect : การเปลี่ยนเส้นทางของ URL (จาก URL เดิม ไปยัง URL ใหม่)
Robots.txt (Robots Exclusion Protocol) : ไฟล์ที่ใช้บอกบอตของ Search Engine ให้เข้ามาเก็บข้อมูล
Reach : จำนวนคนทั้งหมดที่เห็นโพสต์หรือโฆษณาของเรา
Referral Domain : การที่เว็บไซต์อื่นทำการอ้างอิงหรือกล่าวถึงเว็บไซต์ของเราในบทความ (Backlink)
Referral Traffic : การที่มีเข้ามาในเว็บไซต์ของเราผ่านเว็บไซต์อื่น ๆ
Ranking : อันดับของเว็บไซต์ที่อยู่บนหน้า Search Engine
Remarketing : การทำโฆษณากับกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าชมสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรามาก่อน
Retargeting Ads : โฆษณาที่ถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าชมช่องทางของเรามาก่อน
Responsive Web Design : การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้ดีบนทุกอุปกรณ์
ROAS (Return on Ad Spend) : ผลตอบแทนจากการเสียค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา

S
SEM (Search Engine Marketing) : การทำการตลาดผ่าน Search Engine แบ่งเป็น SEO และ GG Ads
SEO (Search Engine Optimization) : การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ไปปรากฏอยู่บน Search Engine
Session : จำนวนการเข้าเว็บไซต์ โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด หากเกินเวลาที่จำกัด จะมีการนับ Session ใหม่ทันที เช่น Google Analytics อายุของ session คือ 30 นาที ถ้าหากคนอยู่ในเว็บนานกว่า 35 นาที นับเป็น 2 session เป็นต้น
Snippet : ชุดข้อความภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงในหน้าผลลัพธ์ของระบบค้นหา
Search engine : ซอฟต์แวร์หรือระบบค้นหา/สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยอาศัย keyword ในการค้นหา เช่น Bing, Yahoo, Baidu และที่เรานิยมใช้ที่สุดคือ Google
Submission : การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเว็บไซต์กับ Search engine เพื่อให้ Search engine เก็บข้อมูลของเว็บฯ ไว้
Search result page : หน้าระบบค้นหาที่แสดงผลลัพธ์ลิงค์เว็บเพจต่างๆ จาก keyword ที่เราค้นหา
SSL : โพรโตคอลที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่รับส่งผ่านเว็บที่ใช้ SSL จะมีการเข้ารหัส ป้องกันไว้ ไม่ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้อีก หากมีการโดนดักลักข้อมูลระหว่างทาง
Sitemap : แผนผังอธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์
Search query : คำ หรือ วลี ที่ผู้ใช้งานพิมพ์ค้นหาในระบบค้นหาบนอินเตอร์เน็ต มีความหมายเดียวกับ Search term
Search volume : จำนวนที่มีคนค้นหา keyword บนอินเตอร์เน็ต

T
Tag :
คำหรือคีย์เวิร์ดที่จัดทำเว็บไซต์ติดไว้ในส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ เช่น ข้อมูล รูปภาพ เพื่ออธิบายประเภทของเนื้อหาหน้าเว็บเพจ
Thank You page :
หน้าเว็บที่แสดงเมื่อมีคนซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ในแง่ของผู้จัดทำเว็บไซต์ ถือว่าหน้านี้ช่วยให้แบรนด์รู้ จำนวนคนที่ซื้อสินค้าผ่านเว็บจำนวนเท่าใดได้ด้วย
Tracking :
ระบบติดตามพฤติกรรมหรือกิจกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์บนพื้นที่ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย
Traffic :
จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ต่อวัน สัปดาห์ หรือเดือน

U
UI : มาจาก User Interface การทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะสื่อคืออะไร หรือส่วนที่แสดงให้ผู้ใช้งานเห็น
UX : ย่อมาจาก User Experience คือประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
URL : ลิ้งค์ (Link) ที่ระบุที่อยู่ (Address) ที่อยู่ของข้อมูล ของไฟล์ หรือของเว็บไซต์

V
Visitor : ผู้เข้าชมเว็บไซต์
View : ยอดวิว หรือยอดการเข้าชมเว็บไซต์
View-Through Conversion : ตัวชี้วัดที่แสดง Convertion ของคนที่มองเห็นแต่ไม่ได้คลิกโฆษณา
Vanity Metrics : ตัวชี้วัดที่ไม่ได้วัดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
Value Proposition : คุณค่าของแบรนด์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า
Viral : สิ่งที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์และถูกพูดถึงในวงกว้าง
Vlog : การนำเสนอเนื้อหาผ่านรูปแบบของวิดีโอ
Vlogger : คนสร้างคอนเทนต์ที่อยู่ในรูปแบบของวิดีโอ และเผยแพร่ผ่านช่องทางสาธารณะ

ใครที่อยากรู้คำศัพท์การตลาด บทความนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ช่วยให้สื่อสาร อ่านได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงได้ อย่างไรก็ตามหากมีการอัปเดตคำศัพท์ใหม่ๆ ทาง Insightout จะรีบมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ภายหลังทันทีเลย

Tag