Our Story

แนะนำการทำการตลาดออนไลน์

ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากมองเห็นโอกาสและเริ่มหันมาใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือสำหรับหาลูกค้า หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของตัวเอง จนหลายธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทำการตลาดออนไลน์นี้ การทำการตลาดออนไลน์คืออะไร? จากข้อมูลของเชิงลึกด้านการตลาดของ Think with Google พบว่า 48% ของผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริษัทผ่านเสิร์ชเอนจินก่อนซื้อสินค้า ขณะที่ 33% ค้นหาเว็บไซต์ของแบรนด์โดยตรงและ…