• Home
  • Blog
  • SEO
  • ChatGPT แชต AI อัจฉริยะกับบทบาทที่เข้ามาเขย่าวงการ SEO ให้ตื่นตัว

ChatGPT แชต AI อัจฉริยะกับบทบาทที่เข้ามาเขย่าวงการ SEO ให้ตื่นตัว

SEO |

บทบาทหน้าที่ของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาอยู่รอบตัวเรา โดยอาจแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำที่กำลังเป็นกระแสมากที่สุด โดย ChatGPT จะเข้ามาช่วยตอบโต้บทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเขียนโค้ด และเขียนบทความ เป็นต้นทำให้ส่งผลกระทบอื่นมากมายอย่างวงการของ Blogger รวมไปถึงการทำ SEO 

 

พูดได้เลยว่า ChatGPT ได้สร้างความตื่นตาให้กับคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากกับความสามารถในการตอบโต้บทสนทนาระหว่างตัวของผู้ใช้งานและ AI ความสามารถของตัว ChatGPT ถูกแสดงออกมาให้เห็นตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ไปจนวงการ SEO รวมถึงตัว Blogger หลายๆท่านก็เริ่มให้ความสนใจกับสิ่งที่เรียกว่า ChatGPT ทำให้มีผลกับการทำ SEO ซึ่ง ChatGPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือเขย่าวงการได้มากน้อยเพียงไหน คงต้องบอกว่า ChatGPT มีอิทธิพลและส่งผลกระทบกับ 2 เรื่องดังต่อไปนี้

 

1. พฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป

มีแนวโน้มเป็นไปได้ในการใช้งานของ Search engine ในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ AI มีบทบาทความสามารถในการตอบสนองต่อคำสั่งและการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการประมวลผลได้ดียิ่งขึ้น หากในอดีตเราต้องการค้นหาข้อมูลบางอย่างเพียงแค่เข้าไปค้นหาใน Search engine อย่าง Google เราจะได้รับข้อมูลเหล่านั้นออกมาในรูปแบบของคำจำกัดความที่หลากหลายโดยมีการอ้างอิงกับคำที่เราใช้ และสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือการเข้าไปในแต่ละแพลตฟอร์มว่าข้อมูลที่เราต้องการนั้นอยู่ในพาร์ทใดและส่วนใด แต่สำหรับการค้นหาโดยใช้ ChatGPT ระบบของ AI จะทำการรองรับบทสนทนาที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเมื่อเราต้องค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการตั้งคำถาม ChatGPT จะทำการประมวลผลรวบรวมข้อมูลที่หาได้และเรียบเรียงออกมาให้เป็นบทความที่มีความจำเพาะเจาะจงโดยที่ตัวคุณเองไม่ต้องสืบค้นหรือเพิ่มเติมสิ่งที่แตกต่างได้เลย

 

2. Search engine จำเป็นต้องปรับผลการค้นหาเพราะการไหลเข้ามาของตัว AI content ที่เพิ่มขึ้น

เดิมที Search engine อย่าง Google  มักจะให้คะแนนเนื้อหาคอนเทนต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมาก จึงอาจจะกล่าวได้ว่าตัวของ Google นั้นไม่ค่อยชอบหรือถูกชะตากับเนื้อหาคอนเทนต์ที่ AI สร้างขึ้นเพราะตัวข้อมูลเหล่านี้ขาดความน่าเชื่อถือจากแหล่งอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นคนสร้างเนื้อหา ผู้แต่งที่ AI ดึงข้อมูลมาใช้ แต่การมาถึงของเจ้าตัว ChatGPT กับ AI ที่มีประสิทธิภาพทำให้ข้อมูลต่างๆ ถูกสร้างขึ้นดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม ทำให้ Google ต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อคัดกรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างไรกับผู้อ่าน เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านออกมาจากตัว ChatGPT ดูมีความน่าเชื่อถือไม่น้อยเลยทีเดียว

สรุปได้ว่า ChatGPT คือระบบ AI Chatbot ที่สามารถสื่อสารและตอบโต้กับมนุษย์ได้ผ่านข้อความ เป็นตัวช่วยการทำงานได้ดี ทั้งการคิดคอนเทนต์ หรือการเขียนบทความ SEO ChatGPT ก็ยังเป็นตัวช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาบทความ ตรวจสอบคำผิด วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การแข่งขันในการค้นหาเว็ปไซต์ ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการทำ SEO 

Tag