บริการ Influencer Marketing

Influencer Marketing

บริการ Influencer Marketing ที่ทำให้คุณลืมกับ KPIs เก่าๆ

คาดหวังผลลัพธ์ได้ลึก ได้จริงกับ Conversion Influencers Marketing
Influencer Marketing กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มิอาจขาดได้ไปแล้วสำหรับนักการตลาดออนไลน์สมัยใหม่ เพราะเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์แบรนด์ และ สินค้า ที่สามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้กรอบ Budget ที่กำหนดได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากการทำ Influencer Marketing ไม่ได้มีสะท้อนแค่การรับรู้ เพียงแค่อย่างเดียว แต่ยังสามารถ Commit ได้ถึง Conversion ได้อย่างคาดหวังได้ การให้บริการของ Insightout Service เป็นไปในลักษณะการออกแบบเป้าหมายร่วมกัน และ กำหนดกรอบการได้มาซึ่งผลลัพธ์เชิง Conversion อาทิ ROI, ROAS รวมไปถึง Inquiries หรือ Marketing Leads

LazMom Club
Registration Members Project

76 THB
Cost per Registration
 Revenue/Investment
40M+
Value Increase
Estimation
> 60 Days
Campaign Period
during campaign set up

ขั้นตอนการใช้ บริการ Influencer Marketing กับ Insightout Service

01

พูดคุยรับโจทย์ หา KPI ที่เหมาะสม

สำหรับขั้นตอนแรกของ Insightout เราให้ความสำคัญไม่แพ้กับขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการทำงาน เพราะเสมือนกับการกลัดกระดุมเม็ดแรก หากกลัดได้อย่างถูกต้องนอกจากการทำงานที่ลื่นไหล คุณยังคาดหวังผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง โดย กระบวนการรับบรีฟของเราจะมีการพูดคุยถึง แนวทางที่เหมาะสมรวมไปถึงเป้าหมาย และ ดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมกับงานเช่นกัน
02

กำหนดแพล็ตฟอร์ม

ไม่ใช่ทุกแพล็ตฟอร์มที่เหมาะสมกับใช้งาน เราเข้าใจลูกค้าดีว่า ไม่ใช่การทำงานทุกครั้งไปที่ต้องใช้เงินกับทุกแพล็ตฟอร์มในโลกออนไลน์ที่มี แต่เราจำเป็นต้องเลือกแพล็ตฟอร์ม หรือ เลือก “Where” ที่ผลที่ดีที่สุด “Impact” ที่สุด และ มีโอกาสที่ลูกค้าของเราจะอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้นที่สุด
03

เสนอแผนงาน

หนึ่งในขั้นตอนที่เป็นส่วนสำคัญของการให้บริการ ทาง Insightout Service จะมีแผนงาน หรือ Proposal นำเสนอให้ทุกโปรเจค เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเห็นภาพ เห็นเป้าหมาย รวมถึงผลลัพธ์เชิง Conversion ที่จับต้องได้ โดยเราจะเน้นการเสนองานที่มีประสิทธิภาพที่ดี เน้นทำน้อยแต่ได้เยอะ ไม่จำเป็นต้องทำเยอะแต่ได้น้อย
04

รายงานผ่าน Programmatic Report

พระเอกบางครั้งไม่ได้อยู่ในรูปแบบแผนงานที่สวยงามเสมอไป แต่ที่ Insightotu เรามองว่า การมี Programmatic Report ที่ปราศจากความอคติในการนำเสนอผลลัพธ์ผ่านการแคปภาพ จะสร้างความมั่นใจให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง รวมไปถึง เราสามารถเห็นภาพได้เร็วถึงการพัฒนาปรับปรุงส่วนที่ไม่ดี และต่อยอดในส่วนที่ได้ตามความคาดหวังเป็นต้น
Influencers Marketing สำหรับ Insightout ถือเป็นการเปิดกรอบใหม่ๆ ที่ลูกค้าอย่างเราเราไม่ควรพลาดทั้งสิ้น ปกติที่อื่นจะมี Commitment เพียงแค่ Reach Awareness แล้วก็จบไป แต่ไม่ใช่กับที่นี่ ที่ซึ่งคุยได้ถึง Conversion เชิงลึกเลย
– DCASH Brand, CMO